Aan gezichtsuitdrukking van hond zien wat hij voelt

20-03-2013

blaffende hondWij mensen kunnen aan de gezichten van andere mensen zien hoe ze zich voelen. Maar kunnen we dat ook zien aan de kop van onze trouwe metgezel: de hond? Nieuw onderzoek wijst erop van wel!

Mensen zijn in staat om gezichtsuitdrukkingen van honden af te lezen en eruit af te leiden hoe de hond zich voelt, zo concluderen onderzoekers. Ze baseren hun conclusie op een experiment.

De onderzoekers lieten een hond een aantal situaties ondergaan waarvan we weten dat ze een emotie bij de honden oproepen. Zo kreeg een hond bijvoorbeeld de opdracht om drie minuten lang stil te zitten. Of een hond kreeg een reprimande. Of de hond kreeg een ‘slechterik’ te zien. De gezichtsuitdrukking van de hond werd in alle situaties gefotografeerd.

Vervolgens legden onderzoekers de foto’s voor aan hondenexperts. Deze bleken door naar de foto’s met gezichtsuitdrukkingen te kijken heel consistent vast te kunnen stellen welke emotie er door een hond heen ging.

Daarna was het de beurt aan een tweede groep proefpersonen, bestaande uit mensen die regelmatig met honden omgingen en mensen die eigenlijk geen ervaring hadden met honden. Ook deze proefpersonen waren over het algemeen prima in staat om de juiste emotie aan de gezichtsuitdrukking van de hond te koppelen. Opvallend genoeg waren mensen die veel ervaring hadden met honden (maar geen experts waren) minder goed in staat dan de onervaren proefpersonen om agressie van het gezicht van de hond af te lezen. Dat laatste zou erop kunnen wijzen dat de vaardigheid om gezichtsuitdrukkingen af te lezen aangeboren en niet aangeleerd is.

Het onderzoek onderschrijft in ieder geval wat veel hondeneigenaren al jaren weten. Namelijk dat hun hond en zij elkaar al begrijpen wanneer ze elkaar aankijken.Tags: , , , ,

Geef je mening