Dierenasiel Bonaire heeft record aantal adopties in 2010

01-03-2011

Dierenasiel Bonaire
Record aantal adopties bij Dierenasiel in de jongste gemeente van Nederland, Bonaire. Het jaar 2010 is achter de rug. Tijd om terug te blikken op de vorderingen die het dierenasiel Bonaire heeft geboekt op gebied van het dierenwelzijn op het eiland en de plannen die het asiel op de nieuwste gemeente van Nederland heeft.

Het beste nieuws uit 2010 is dat er in dat jaar nog nooit zoveel dieren een baasje hebben (terug)gevonden. Het zijn 257 dieren die zijn geadopteerd of na vermissing zijn herenigd met hun baas. Een absoluut record voor het asiel in de jongste gemeente in Nederland!

Geadopteerde honden
In 2010 zijn maar liefst 217 dieren geaopteerd en 40 herenigd met hun baas. Via het asiel op Bonaire hebben nog nooit zoveel honden en katten een baasje gevonden. Daarnaast is het aantal dieren dat bij het asiel is binnengekomen, enorm afgenomen. In 2009 kreeg het asiel zo’n 100 dieren per maand binnen en in 2010 nam dit af tot 75 per maand. Het dierenasiel verklaart het grote aantal adopties uit het feit dat het dierenasiel steeds bekender wordt op het eiland en mensen die op zoek zijn naar een huisdier, eerst naar het asiel gaan.
Minder goed nieuws is dat het aantal honden en katten dat het asiel moest laten inslapen in 2010 nog steeds enorm hoog is. Een kleine 500 dieren werd geëuthaniseerd. Dat is weliswaar ‘slechts’ de helft van het aantal dieren dat in 2009 ingeslapen werd, maar het is natuurlijk nog steeds veel te veel.

Het lagere aantal dieren dat in 2010 is afgestaan aan het dierenasiel, komt volgens het dierenasiel door het succes van het gratis sterilisatieproject ‘Bonny the Superdog’, waarmee de inwoners van Bonaire in de gelegenheid werden gesteld hun huisdier gratis te laten steriliseren. Daar is door vele honderden huisdiereigenaren gebruik van gemaakt.
Het resultaat was dat er veel minder puppies en kittens zijn geboren en dat er ook veel minder dieren bij het asiel terechtkwamen. Ook het feit dat mensen steeds verantwoordelijker met hun dier omgaan, speelt volgens het asiel een belangrijke rol. Mensen denken meer na over de aanschaf van een hond of kat en ‘dumpen’ niet zo makkelijk meer hun huisdier bij het asiel.

Afstandshok bewijst zijn nut
Begin 2010 heeft het asiel buiten de poort een afstandshok geplaatst, waarin buiten openingstijden waarin een hond of kat geplaatst kan worden. Mensen kunnen op deze  manier anoniem afstand doen van hun dier. Dit afstandshok bleek van groot nut. Maar liefst 80 dieren werden er in geplaatst. Er werden geen dieren meer vastgebonden aan de poort, er zijn geen kartonnen dozen vol met puppies en kittens voor de poort in de volle zon aangetroffen, over het hek gegeooid of op andere dieronvriendelijke wijze bij het asiel  ‘gedumpt’. Goed nieuws is dat het overgrote deel van de dieren uit dit afstandshok  geadopteerd of herenigd is met hun eigenaar.

Chippen en hondenziekte
Het asiel is in 2010 begonnen om de dieren te chippen. Met behulp van een microchip kan de eigenaar van vermiste dieren weer eenvoudig worden opgespoord. Alle dieren bij het asiel op het eiland, die bij een nieuw baasje krijgen, krijgen dan ook zo’n microchip geïmplanteerd.
Vorig jaar werden de honden van Bonaire geteisterd door hondenziekte (distemper). Dit is een dodelijke ziekte waar met name pups en oude honden aan overlijden. Op Bonaire is het over het algemeen niet de gewoonte om honden te vaccineren en daardoor kon de ziekte behoorlijk om zich heengrijpen. In 2010 zijn vele honderden honden aan deze ziekte overleden en veel van deze doodzieke dieren werden aan het asiel afgestaan. Overigens worden de dieren bij het asiel wel allemaal ingeënt tegen de meest voorkomende ziekten.

Plannen voor 2011
Voor dit jaar staan er weer heel wat activiteiten gepland. Zo is er inmiddels gestart met een grote opknapbeurt van de dierenverblijven. Ook zal het gratis sterilisatieproject van
honden en katten worden voortgezet om de honden- en kattenpopulatie op het eiland enigszins in toom te houden en op termijn het zwerfdierenprobleem het hoofd te bieden.

Daarnaast zal het dierenasiel zich dit jaar sterk maken om het dierenwelzijn te verbeteren door de bevolking bewust te maken hoe je op een verantwoorde wijze met een huisdier omgaat. Op deze manier hoopt het asiel het grote aantal dieren dat wordt afgestaan, te verminderen en het hoge euthanasiepercentage te verminderen. Hiertoe zal ondermeer een serie van informatieve videospots worden gemaakt en wil het asiel een aantal educatieve projecten voor scholieren opstarten. Echter voor al deze aciviteiten heeft het dierenasiel geld nodig. Daarom zal het asiel in 2011 veel tjid en energie steken in het werven van sponsors en fondsen.

Meer informatie
Het dierenasiel Bonaire is het enige asiel op het eiland. Er werken drie vaste krachten en circa 30 vrijwilligers. Het asiel krijgt maandelijks een subsidie van het openbaar lichaam Bonaire en is voor het overgrote deel financieel afhankelijk van giften en sponsorbijdragen.

Marlies Tiepel, manager dierenasiel Bonaire.Tags: , , , , , , , ,

Geef je mening