Dierenasiel Crailo stuurt brandbrief

30-01-2013

Dierenasiel Crailo voorspelt een forse toename van gedumpte katten en honden als gevolg van het gewestplan voor dierennoodhulp. Bestuur en directie hebben een brandbrief naar alle gemeenten gestuurd.

Het gewest Gooi en Vechtstreek zet per 31 maart een punt achter de samenwerking met Crailo. De opvang van zwerfdieren (wettelijke taak gemeente) wordt ondergebracht bij Dierenpension Naarden en Dierenbeschermingscentrum Amersfoort (DBC). Belangrijke reden is dat Crailo nog steeds niet voldoet aan de wettelijke eisen. Nieuwbouw is noodzakelijk, maar de gemeenten voelen er niets voor om 4,2 miljoen op tafel te leggen. In de brandbrief stellen bestuur en directie echter dat het asiel – ondanks ’oude, versleten en aftandse gebouwen’ – volledig aan alle normen en eisen van het Honden- en kattenbesluit voldoet. ,,De wijze waarop het gewest ons volhardend blijft neerzetten als een onwettig asiel grenst aan het onfatsoenlijke.’’ Dit ’heel denigrerende’ en ’volledig onjuiste’ beeld ’brengt grote schade toe aan de naam en faam van ons dierenasiel’. Crailo roept colleges en raden op om het plan van ’dierenvriendin Janny Bakker’ (gewestgelegeerde en CDA-wethouder in Huizen) af te wijzen.Tags: , ,

Geef je mening