Oudere honden en gehandicapte honden uit Spanje aangekomen in Nederland

22-02-2011

Afgelopen zaterdag zijn 23 voornamelijk oudere of gehandicapte honden met een noodtransport aangekomen uit Spanje. De honden werden vaak al vele jaren opgevangen in een asiel dat kortgeleden door de Spaanse overheid is aangewezen als dodingstation.

De honden leven hier onder erbarmelijke omstandigheden nadat zij als zwervers van straat zijn gehaald en deze honden stonden nu op de lijst om te worden gedood. Via bemiddeling van stichting Dierensteun La Vida worden zij door Nederlandse gezinnen geadopteerd of tijdelijk ondergebracht bij een gastgezin, totdat zich een nieuw baasje heeft gemeld.

Aan alle medische en juridische voorwaarden van entingen en papieren is voldaan en een aantal honden is zaterdag dan ook direct overgedragen aan het adoptiegezin. Andere honden gingen mee met een gastgezin, waar zij even kunnen bijkomen van alle commotie. De honden waarvoor nog geen adoptie- of gastgezin is gevonden kunnen, geheel kosteloos, verblijven bij pension Van de Ovidefarm in Rijnsaterwoude.

Dierensteun La Vida werkt uitsluitend met vrijwilligers en is financieel geheel afhankelijk van donaties. De stichting stelt zich op het standpunt dat elke hond die hulp nodig heeft geholpen moet worden, ongeacht uit welk land de hond afkomstig is.

Met asielen in het buitenland, maar ook in Nederland bestaat samenwerking voor de herplaatsing van deze oudere of gehandicapte honden, die niet of nauwelijks plaatsbaar zijn. Kennis en ervaring worden uitgewisseld en er worden zoveel mogelijk materialen naar de asielen gestuurd. Verder stimuleert en ondersteunt La Vida uiteraard de castratie en sterilisatie van de honden in het buitenland.

Meer info vind je op dierensteunlavida.nl.Tags: , , , , , , , ,

Geef je mening