Fokdag Golden Retriever Club Nederland op 9 april 2011

30-11-2010

De Golden Retriever fokdag wordt volgend jaar gehouden op een nostalgische plaats; de Stoethoeve te Soest. Dit is de dag voor alle liefhebbers van de Golden Retriever om in een ontspannen sfeer ervaring en kennis over het ras met elkaar te delen.


Toekomstige eigenaren kunnen hier kennis maken met fokkers hun fokproducten en eigenaren.

Golden Retriever fokkers kunnen op deze dag hun fokproducten tonen, kennismaken met nieuwe dek-reuen en nakomelingen van andere fokkers. In tegenstelling tot tentoonstellingen of jachthondenproeven waar je meestal een enkele nakomeling ziet, krijg je er op de fokdag meerdere te zien. En krijg je dus een beter beeld van bepaalde Goldens en hun nakomelingen.

Wie kunnen voor deze fokdag hun Golden Retrievers inschrijven?
Fokkers van Golden Retriever nesten die op de fokdag tenminste 12 maanden oud zijn.  Alle ingeschreven nesten moeten met minimaal ¾ of meer van hun nakomelingen aanwezig zijn op deze dag.

Neem als Golden Retriever fokker daarom eerst even contact op met de eigenaren van de honden voordat u het nest inschrijft. Eigenaren van reuen en teven waarmee ze in de toekomst willen fokken.

Golden Retriever nest reunie
Lijkt het u als pupkoper wel leuk om het nest eens terug te zien op deze dag neem dan contact op met u fokker, het is een leuke gelegenheid om een nest reunie te houden. Na de keuring kunt u bijvoorbeld een mooie wandeling maken door “De Soesterduinen”.

Oogonderzoek Golden Retrievers
Ook deze keer zal er een oogarts aanwezig zijn. Ook als u Golden niet is ingeschreven kunt u hier terecht voor het oogonderzoek. We hebben echter nog geen definitieve toezegging, zodra dit bekend is zullen we het vermelden op de website en in het volgende Golden Nieuws.

Nakomelingen presentati
e
Zoals u in het Golden Nieuws kunt lezen is ook de tweede nakomelingen presentatie een leuk en informatieve aanvulling. Ook de komende fokdag zal dit het geval zijn, welke reu het wordt is echter nog niet bekend.

Nesten worden  ook op deze fokdag weer GRATIS beoordeeld! Voor importen, fokteven en dekreuen is een geldige HD- en ooguitslag op de fokdag verplicht.

Inschrijfgeld
Nesten zijn gratis
Voor volwassen honden en importen:  € 25,00 per hond

Keuringen Golden Retrievers
Alle ingeschreven honden op deze fokdag worden door een Engelse en Nederlandse keurmeester beoordeeld op exterieur en fokwaarde. De honden ontvangen ter herinnering aan de fokdag een rozet. De aanwezige nesten worden getest op jachtaanleg. Ouders van de aanwezige nesten, de dekreuen, de fokteven en de importen ondergaan een schotproef.

De fokkers van de ingeschreven nesten dienen er zelf voor te zorgen dat de honden van hun nest(en) op tijd op de fokdag aanwezig zijn. Alleen de fokker en de eigenaar van de vaderhond krijgen bericht over het tijdstip waarop het nest aanwezig moet zijn.

Dus: fokkers, stuur de mensen tijdig bericht na ontvangst van de uitnodiging. Het is raadzaam bij slecht weer laarzen en regenkleding mee te nemen. De inschrijving sluit op 21 maart 2011.

De Stoethoeve is gemakkelijk bereikbaar langs de doorgaande weg Soest-Amersfoort (N221).

Bron: Golden Retriever ClubTags: , , , , , , , , , , , , ,

Geef je mening